Yangın SöndürmeBir yangın durumunda:
  • Yapacağınız ilk iş sakin bir biçimde derhal o binayı terketmek olmalı!
  • Yanınıza bir şey almak için durmayın.
  • Yanan binanın içine asla geri dönmeyin.
  • Komşunuzun evinden itfaiyeyi arayın.
  • Ne kadar küçük olursa olsun asla bir yangını söndürmeye çalışmayın!
Geri     Bitir    İleri