Kavgaları önleyin--problemleri barışçı bir yolla nasıl çözebileceğinizi öğrenin.
  • Bir kavgayı bırakıp gitmek gerçekten büyük cesaret ister.
  • Problemler hiçbir zaman kavgayla çözülemez.
  • Şöyle bir durun.
  • Çıkabilecek kavganın nedenlerini düşünün.
  • Dinlemeye istekli olun ve haksız olabileceğinizi itiraf etmekten kaçınmayın.
  • Problemleri ancak tartışarak çözebileceğinizi bilin.
Geri     Bitir    İleri